Friday, July 30, 2010

Topik 15: Kalimat Berita Negatif

بسم الله الرحمن الرحيم 
Kita telah lihat pada ayat 1-5 surat Al-Baqoroh, banyak sekali kalimat berita dalam ayat tersebut. Maksud kalimat berita adalah kalimat yang memberitakan@menceritakan sesuatu. Walaubagaimanapun masih ada jenis kalimah yang lain iaitu Kalimat Perintah dan Kalimat Pertanyaan.

Topik yang lepas kita sudah membahaskan tentang topik kalimat pertanyaan. Ingat kembali closed-ended question mengunakan أ - aa (apakah), atau هل - hal (apakah), dan juga open-ended question iaitu ما - maa (apakah), atau من - man (siapakan), atau متى - mataa (bilakah), atau أين - aina (di manakah), dll.

Kembali kepada topik ini. Contoh kalimat berita adalah seperti berikut:
Engkau sedang mengingatkan mereka: أنت تنذرهم - anta tundziru hum

Sekiranya kita ingin memberitakan@menyatakan bahawa: Engkau sedang tidak mengingatkan mereka, maka kita akan kata:

أنت لم تنذرهم - anta lam tundzir hum

Perhatikan di sini bahawa kita memakai لم-lam untuk me'negatif'kan suatu kalimat berita. Kata lam ini hanya dipakai untuk KKS (Kata Kerja Sedang).

Ada bentuk lain iaitu dengan memakai Laa لا

أنت لا تنذرهم - anta laa tundziru hum

Kedua-dua bentuk tersebut membawa erti yang sama: iaitu engkau sedang tidak mengingatkan mereka. Tetapi ada bezanya. Perhatikan betul2 kerana banyak ditemui dalam Al-Quran iaitu:

1. Jika dipakai lam لم, maka kata kerja sedang setelah lam tersebut huruf terakhirnya disukunkan (dimatikan):
لم تنذرْ - lam tundzir

2. Jika dipakai laa لا, maka kata kerja setelahnya berbentuk KKS biasa. Bentuk di atas menjadi:
لا تنذرُِ - laa tundziru

Sebagai latihan, cuba anda terjemahkan ayat 6 surat Al-Baqoroh. InsyaAllah akan bersambung...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...