Tuesday, December 17, 2013

BAB 1: PENGENALAN KEPADA SAINS

Objektif Pembelajaran:
1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.
1.2 Memahami langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik.
1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.
1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran.
1.5 Memahami konsep jisim.
1.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian.


1.1 Memahami Sains Adalah Sebahagian Daripada Kehidupan Harian
B1D1E1 - Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains 
B2D1E1 - Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains
B4D1E1 - Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian

1.2 Memahami Langkah-langkah Dalam Penyiasatan Saintifik
B3D1E1 - Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik mengikut urutan


1.3 Mengetahui Kuantiti Fizik dan Unitnya
B3D2E1 - Menyatakan kuantititi fizik serta unit S.I. dan simbolnya
B3D2E2 - Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang
B3D2E3 - Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek


1.4 Memahami Penggunaan Alat Pengukuran
B3D3E1 - Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang
B3D3E2 - Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair
B3D3E3 - Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan
B3D3E4 - Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair
B4D3E1 - Mengira luas permukaan bentuk sekata
B4D3E2 - Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf
B4D4E1 - Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran air


1.5 Memahami Konsep Jisim
B3D3E5 - Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas
B4D5E1 - Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti


1.6 Menyedari Kepentingan Unit Piawai Dalam Kehidupan Harian
B6D1E1 - Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi


Rujukan: HSP BPK 2011

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...