Wednesday, August 11, 2010

Topik 16: Kalimat Perintah Larangan

بسم الله الرحمن الرحيم

Dalam topik yang lepas kita telah berhenti pada ayat 6. Dalam ayat 6 ini ada yang unik yang kita temukan iaitu kata لم - lam. Kedudukan lam ini dalam bahasa Arab, berfungsi untuk membuat kalimat berita negatif.

Sekadar mengingat kembali, kalimat berita negatif itu berbeza dengan kalimat larangan. Misalnya saya mengatakan:  
1) Sekarang dia sedang makan. Ini adalah kalimat berita.
2) Sekarang dia tidak sedang makan. Maka ini adalah kalimat berita nengatif (penyangkalan).

Mudah-mudahan jelas tentang perkara ini. Seterusnya topik 16 ini akan membahaskan suatu pola baru iaitu kalimat perintah larangan, yang terdapat dalam ayat 11.Ayat 7, 8, 9, dan 10 tidak dibahas kerana tiada pola baru ditemui dalam 4 ayat tersebut. Apa yang dijumpai adalah perkataan baru seperti quluub (hati), maradh (penyakit) dll. Maka bolehlah membuat latihan sendiri. 

Teknik latihannya:
1) Pecahkan ayat 7, 8, 9, dan 10.
2) Tentukan samada ISIM, FI'IL, atau HURF.

KALIMAT PERINTAH LARANGAN
Kita mula masuk ke topik ini. InsyaALlah kita tengok dulu apa contoh kalimat perintah larangan ini.
Kalau saya sebut: ROSAKKANLAH! maka ini adalah kalimat perintah.
Kalau saya sebut: JANGAN MEROSAK1! maka ini disebut kalimat perintah larangan.

Bagaimana bahasa arabnya JANGAN MEROSAK!
Perlu diketahui, dalam bahasa Arab, kalimat perintah langsung itu ditujukan kepada kata ganti diri kedua samada individu, dual atau ramai. Contohnya: ANDA, ENGKAU, KAMU, KAMU BERDUA, KALIAN. Ertinya lawan bicara itu ada di depan kita sebagai pemberi perintah.

Sekarang balik kepada: JANGAN MEROSAK! Bagaimana dalam bahasa Arabnya?
1) Jangan itu لا - laa
2) Merusak itu أفسد - afsada (untuk kata ganti diri ketiga tunggal)

Lalu mungkin kita akan kata: JANGAN MEROSAK! = لا أفسد - laa afsada
Adakah betul begitu? Sebenarnya kurang tepat. Maka yang betul adalah: لا تُفْسِدْ - laa tufsid

Timbul persoalan di sini kenapa ditambahkan TA? Dan kenapa bukan LA TAFSADA. Bererti ada 2 pertanyaan:

1) Kenapa ditambahkan TA?
Kerana kita memerintahkan orang yang di depan kita (bererti kata ganti diri kedua: KAMU). Ingat kembali ciri-ciri Fi'il Mudhori' iaitu adanya YA ANITA (masih ingat?). Tambahan TA itu diperlukan untuk menunjukkan kata kerja itu ditujukan kepada KAMU (atau ENGKAU).

2) Kenapa bacanya tidak AFSADA + TA menjadi TAFSADA atau TA-AFSADA? Mengapa TUFSID?
Kembali kepada hukum fi'il mudhori'. Kata merosak itu dalam bahasa arab adalah AFSADA أفسد dan ini untuk fi'il madhy (KKL), sedangkan KKSnya YUFSIDU iaitu untuk kata ganti diri ketiga dan TUFSIDU untuk kata ganti diri kedua. Lihat ringkasan berikut:

أفسد - AFSADA = (dia telah) merosak
يفسد - YUFSIDU = (dia sedang) merosak
تفسد - TUFSIDU = (engkau sedang) merosak
لا تفسدُ - LAA TUFSIDU = (engkau sedang) tidak merosak.
لا تفسدْ - LAA TUFSID = (engkau) JANGAN MEROSAK!

Dapat bayangkan macam mana penggunaan? Sekarang buka Al-Quran lihat surah 2 ayat 11. Dis itu ada tertulis:
لا تفسدوا - LAA TUFSIDUU

Kenapa ada tambahan وا - waw dan alif? Kerana perintah ini ditujukan kepada ramai orang. Jadi لا تفسدوا - LAA TUFSIDUU = (wahai KALIAN SEMUANYA) JANGAN MEROSAK!

Itulah fungsi dari tambahan waw dan alif tersebut Mudah-mudahan jelas... InsyaALlah akan kita sambung lagi... 


-------------------- 
[1] Jangan merosak boleh juga difahami dengan maksud "Jangan melakukan kerosakan".

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...