Sunday, August 15, 2010

Topik 17: Kata Kerja Perintah
بسم الله الرحمن الرحيم


Topik 17 ini hampir sama dengan topik 16. Di dalam buku-buku pelajaran bahasa Arab biasanya topik ini digabung dalam satu bab. Mari kita ingat kembali pelajaran topik 16 lalu. Dalam topik 16 dijelaskan bentuk kata kerja perintah larangan. Kita telah jelaskan, apa bahasa Arabnya: JANGAN MEROSAK?

LAA TUFSID لا تفسدْ. Ya, anda betul. Jadi sekarang saya ingin tanya anda apakah bahasa arabnya: MEROSAKLAH! Kalau "jangan merosak!"= LAA TUFSID!, maka ini bererti kalau "merosaklah!" = TUFSID! Betulkah begitu? Kali ini anda salah.
Yang betul adalah:
(hoi kamu) MERUSAKLAH! = AFSID افسدْ
Kenapakah jadi begini? Susah betul bahasa Arab ini ye. Sabar dulu. Mari kita tengok kaedahnya. Jika anda tahu kaedahnya insyaALlah akan menjadi mudah. Kaedahnya seperti berikut:

Rumus Mudah Membentuk Kata Kerja Perintah (Fi'il amr)

1. Tentukan kata kerja lepas (KKL) yang ingin dijadikan kata kerja perintah.
2. Cari kata kerja sedang (KKS) nya.
3. Buang huruf YA di depan KKS nya.
4. Harokat huruf akhir jadikan sukun (mati).
5. Jika kata awalan berharokat sukun (mati), maka tambahkan alif.
6. Harokat alif, umumnya kasroh (baris bawah) atau boleh juga fathah (baris atas) atau dhommah.

Mungkin nampak rumit kaedah ini tapi jika dibuat latihan lama-lama insyaALlah menjadi senang. Mari lihat 2 contoh berikut "Duduk dan Memuliakan":

Contoh 1: Duduk

Langkah 1. Tentukan KKL dari kata kerja duduk. KKL dari duduk adalah JALASA جلس

Langkah 2. Tentukan KKSnya. KKS dari JALASA adalah YAJLISU يجلس (ingat rumus YA ANITA)

Langkah 3. Buang huruf YA pada kata YAJLISU --> JLISU جْلِسُ

Langkah 4. Harokat huruf akhir jadikan sukun : JLISU menjadi JLIS جْلِسْ

Langkah 5. Jika harokat huruf awal sukun --> Harokat JIM sukun, maka tambahkan Alif. Bererti JLIS جْلِسْ akan menjadi AJLIS اجْلِسْ atau IJLIS اجْلِسْ.

Langkah 6. Yang umumnya adalah harokat alif kasroh (baris bawah) jika KKL 3 huruf nya tidak diawali alif fathah. Lihat langkah 1 KKL nya diawali JIM ج bukan ALIF أ, maka yang dipilih adalah IJLIS اجْلِسْ

Catatan: Rumus 6 ini akan dipertajamkan lagi pada pembahasan topik-topik selanjutnya (InsyaALlah pada topik fi'il mazid).

Kesimpulannya:
(dia telah) duduk = JALASA جلس

(dia sedang) duduk = YAJLISU يجلس

(dia sedang) tidak duduk = LAA YAJLISU لا يجلس

(hai kamu) Jangan Duduk = LAA TAJLIS لا تجلسْ

(hai kamu) DUDUKLAH = IJLIS اجْلِسْ
Contoh 2: Memuliakan

Langkah 1. KKL memuliakan --> AKRAMA أكْرم

Langkah 2. KKS memuliakan --> YUKRIMU يكرم

Langkah 3. Buang YA --> KRIMU كْرمُ

Langkah 4. Harokat akhir matikan --> KRIM كْرمْ

Langkah 5. Harokat KAF sukun --> tambahkan alif --> AKRIM أكرم atau IKRIM إكرم

Langkah 6. Pilih AKRIM atau IKRIM. Disebabkan KKL diawali dengan Alif dan 4 huruf, maka yang dipilih adalah AKRIM (Harokat alif Fathah). 

Kesimpulannya:
(dia telah) memuliakan = AKRAMA أكْرم

(dia sedang) memuliakan = YUKRIMU يُكْرم

(dia sedang) tidak memuliakan = LAA YUKRIMU لا يكرم

(hai kamu) jangan memuliakan! = LAA TUKRIM لا تكرم

(hai kamu) Muliakanlah! = AKRIM أكرم

Demikian dulu topik ini... Wassalam
Catatan tentang langkah 6: Jika ditambah alif, maka harokat alif biasanya kasroh atau dhommah. InsyaALlah kita akan dalami, rumus bakunya pada lanjutan tulisan ini.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...