Tuesday, December 17, 2013

BAB 3: JIRIM

Objektif Pembelajaran:
3.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang.
3.2 Memahami tiga keadaan jirim.
3.3 Memahami konsep ketumpatan.
3.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian.

3.1 Memahami Jirim Mempunyai Jisim dan Memenuhi Ruang
B2D3E2 - Memberi maksud jirim
B3D7E1 - Mengelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim
B4D7E1 - Menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti

3.2 Memahami Tiga Keadaan Jirim
B2D3E1 - Menyatakan tiga keadaan jirim
B4D8E1 - Menerangkan perbezaan susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim

3.3 Memahami Konsep Ketumpatan
B3D8E1 - Memberi definisi ketumpatan
B5D2E1 - Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair, menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan

3.4 Menghargai Penggunaan Ciri-ciri Jirim Dalam Kehidupan Harian
B6D3E1 - Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim, mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip


Rujukan: HSP BPK 2011

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...