Tuesday, December 17, 2013

BAB 4: KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI

Objektif Pembelajaran:
4.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi.
4.2 Memahami unsur, sebatian dan campuran.
4.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia.


4.1 Mengetahui Kepelbagaian Sumber di Bumi
B2D4E1Menyenaraikan sumber-sumber Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup
B2D4E2Menyatakan kegunaan sumber-sumber Bumi dalam kehidupan harian


4.2 Memahami Unsur, Sebatian dan Campuran
B2D5E1Memberi maksud unsur
B2D5E2 - Memberi maksud sebatian
B2D5E3 - Memberi maksud campuran

B4D9E1 - Menerangkan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran
B5D3E1Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam.
B5D4E1 - Mengasingkan komponen dalam campuran:
  • besi dan sulfur
  • pasir dan garam
melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut


4.3 Menghargai Kepentingan Kepelbagaian Sumber Bumi Kepada Manusia
B6D4E1 - Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai :
  • maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
  • amalan guna semula dan kitar semula bahan


Rujukan: HSP BPK 2011

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...