Wednesday, March 31, 2010

Topik 4: Membentuk Kalimat Sempurna

Sambungan...
Bentuk Kalimat Sempurna
Sebagai contoh: "Buku itu besar", adalah kalimat sempurna. Tapi kalau disebut: "Buku itu", kalimat ini belum lengkap, kerana maknanya masih tergantung. Tapi kalau ditulis "Itu sebuah buku", maka ini sudah menjadi kalimat sempurna, kerana kalimatnya sudah lengkap.
Dalam struktur bahasa Arab, contoh di atas dapat ditulis sebagai:

الكتاب ذلك
Predikat Subjek
Khobar Mubtada'
Buku Itu

Jika dibaca dari kanan: Itu (sebuah) buku. Kalimat ini disebut kalimat sempurna. Jadi kalau sudah ada Subjek (Mubtada') dan Predikat (Khobar), maka struktur kalimat menjadi lengkap. Contoh lain: Pasar (itu) besar سوق كبير suuqun kabiirun. Subjeknya "Pasar", Predikatnya "Besar".

Contoh lain lagi: Itu (sebuah) pasar besar ذلك سوق كبير dzalika suuqun kabiirun. Subjeknya "itu", Predikatnya "pasar besar".

Kembali ke surah Al-Baqaroh:
ذلك الكتاب لا ريب فه dzaalika al-kitabu laa raiba fiihi
Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya.

Kalimat di atas dapat dibahas begini:
1. (S) = Itu & (P) = Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya
2. (S) = Kitab & (P) = tidak ada keraguan di dalamnya
3. (S) = tidak ada keraguan & (P) = di dalamnya
* S = Subjek & P = Predikat.
 
Penerangan: Di sini dapat difahami bahawa baris 1 terdiri daripada Subjek dan Predikat yang mana Predikatnya terdiri dari Subjek dan Predikat bagi baris 2 dan Predikat bagi baris 2 sebenarnya terdiri dari satu kalimat sempurna juga iaitu Subjek dan Predikat bagi baris 3.
Demikian dulu untuk subjek ini. Bersambung...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...