Sunday, April 11, 2010

Topik 6: Rumah Lelaki Itu Besar

بسم الله الرحمن الرحيم

Apakah yang terbayang dalam fikiran apabila ingin membuat ayat seperti ini:
"Rumah lelaki itu besar" atau "Rumah lelaki yang besar itu".
Apakah yang besar itu? Apakah "Rumah" atau "Lelaki"nya?

Jika ditulis: Rumah lelaki yang besar, ada 2 kemungkinannya:
1) (Rumah lelaki itu) yang besar -- Rumahnya yang besar
2) Rumah (lelaki itu yang besar) -- Lelakinya yang besar.

Ambil contoh yang tadi:

بيتُ الرجلِ العظيمِ

Baytur rajuli al-'adziimi -- Rumah (lelaki yang besar) iaitu Tuannya yang besar dan rumahnya kecil.

Tapi kalau ditulis begini:

بيتُ الرجلِ العظيمُ

Baytur rajuli al-'adziimu -- (Rumah lelaki) yang besar. Yang besar itu adalah Rumahnya dan tuannya jadi kecil.
Hanya dengan mengubah baris ُ ِ  maka kejelasan makna kalimat (ayat) menjadi terang sekali. Topik ini nanti dibahas pada bahagian Mudhof. Insya Allah.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...