Sunday, April 11, 2010

Topik 7: Revision Topik 1-6

بسم الله الرحمن الرحيم

Pada topik 1 kita telah dijelaskan jenis-jenis kata dalam bahasa Arab, iaitu:
(1) isim = kata benda.
(2) fi'il = kata kerja.
(3) harf (atau huruf) = kata tugas.

Topik 2 hingga 5 kita telah jelaskan jenis-jenis isim dan harf. Topik 6 pula menjelaskan tentang masalah mudhof (kata majmuk). Sekarang kita review surat Al-Baqaroh 1-2: 

Kitab itu, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa

Kerana tujuan akhir kita adalah bagaimana dengan cepat kita boleh menterjemahkan (bukan untuk menafsirkan kerana untuk menafsirkan perlu ada ilmu-ilmu lain), maka cara cepat menurut penulis adalah kemampuan memisahkan kata dalam kalimat. Perhatikan ayat 2 di atas, ada berapa suku kata? Kalau jawaban anda 7, maka jawapannya salah. Jawapan yang betul adalah 9 perkataan iaitu:

ذلك.....الكتاب..... لا..... ريب...... في....... ـه...... هدى...... ل..... المتقين

Kaedah selanjutnya adalah (ini menurut pendapat peribadi penulis asal) setelah mengetahui 9 kata tersebut kita perlu mengetahui apakah ia termasuk isim, fi'il atau harf. Kenapa? Kerana jika sudah mempunyai kemahiran untuk mengenalpasti jenis-jenis perkataan tersebut, sekurang-kurang kita sudah boleh mengagak ertinya.

Seterusnya, kita bincangkan satu persatu. ذلك itu, الكتاب buku, لا tidak ada, ريب keraguan, في didalam, ـه nya, هدى petunjuk, ل bagi, المتقين orang-orang yang bertaqwa.

ذلك dzalika: itu --> isim isyaroh (kata benda tunjuk)
الكتاب al-kitaabu: buku --> isim alam ma'rifah (kata benda yang sudah spesifik)
لا laa: tidak ada --> harf (kata tugas), tugasnya adalah meniadakan secara makna kata setelahnya
ريب roiba: keraguan --> isim
في fii: di dalam --> harf jar (kata tugas), tugasnya adalah menjadikan kata setelahnya tidak berakhiran un atau u, tetapi in atau i. (Rujuk topik 5).
ـه hi: nya --> isim dhomir (kata ganti orang)
هدى hudan: petunjuk --> isim
ل li: bagi --> harf jar (kata tugas). (Rujuk topik 5)
المتقين al-muttaqien: orang-orang yang bertaqwa --> isim alam.

Setelah mengetahui pembahagian tersebut, maka kita akan mengetahui kenapa pentingnya pembahagian isim, fi'il, harf. Kembali kepada ayat 2 di atas yang terdiri dari 9 kata. Adakah  terdapat kata kerja (fi'il) di dalamnya? Tidak ada kan. Jika tidak ada, bererti kalimat(ayat) tersebut adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya.

Contohnya:
Rumah di puncak bukit itu indah rupawan, di atasnya ada pemandangan gunung yang menghijau.

Walaupun kalimat itu panjang, adakah terdapat bayangan "pekerjaan" dalam kalimat di atas? Bandingkan dengan ini.

Rumah di bawah lembah itu ditimpa runtuhan, dari batu yang menggelongsor dengan cepat, menimpa lalu memusnahkan rumah tersebut.

Dalam kalimat ini ada kata kerjanya iaitu: ditimpa, menggelongsor dengan cepat, menimpa, memusnahkan. Terbayang ada "Action" disini, ada sesuatu yang bergerak, bekerja. Itulah kata kerja (atau fi'il) dalam bahasa Arab.

Kembali lagi ke ayat 2 surat Al-Baqaroh diatas, kita tidak menemukan fi'il (atau kata kerja). Semuanya kata benda dan harf (kata tugas) saja.

Buku itu, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa.

Kalimat ini seperti kalimat pemberitahuan, bahawa kitab itu (iaitu Al-quran) tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya dan ia adalah petunjuk bagi orang-orang bertaqwa.

Perlu diperhatikan di sini ada kata لا yang diikuti kata benda yang berbentuk nakiroh (umum) ريب : keraguan. Tugas Laa itu adalah meniadakan apapun jenis kata benda setelahnya (iaitu keraguan). Yang boleh diterjemahkan, tidak ada satu pun (sedikitpun) terhadap segala jenis keraguan di dalamnya.

Demikian dulu topik ini. Insya Allah akan dilanjutkan lagi.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...