Wednesday, May 19, 2010

Topik 12: Surah Al-Baqarah ayat 4

  بسم الله الرحمن الرحيم

Sebelum dilanjutkan perbincangan seterusnya, eloklah diingatkan balik topik 11 lalu. Pada bahagian lalu (topik 11), fokus kita adalah pada fi'il majhul. Apakah fi'il majhul? Kita sudah belajar mengenainya iaitu Kata Kerja Pasif.  Biasanya kita belajar teori dahulu diikuti dengan latihannya. Kadang kala kaedah sebegini membosankan. Jadi kali ini diterbalikkan kaedahnya iaitu latihan dahulu barulah dijelaskan teorinya.

Berbalik kepada ayat 4 surah al-Baqarah:

Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan dan apa yang diturunkan kepada sebelummu, dan kepada hari akhirat mereka yakin. 

Terjemahan satu persatu:
و - wa : dan
الذين - al ladziina : orang-orang yang
يؤمنون - yu'minuuna : mereka senantiasa beriman (lihat ada يـ dan ون sebagai tanda dari KKS (ingat rumus YA ANITA) dan ون sebagai tanda untuk "mereka"
بـ - bi : dengan
ـ ما ma : apa-apa yang
أنزل - unzila: (dia) diturunkan --> KKL pasif (lihat topik 11)
إليـ - ilay / asalnya إلي - ilaa : kepada
ك - ka : engkau
و - wa : dan
ما - maa : apa-apa yang
أنزل - unzila: (dia) diturunkan --> KKL pasif (lihat topik 11)
من - min : dari --> huruf jar (lihat topik sebelumnya)
قبلـ - qabli / asalnya قبل - qobla : sebelum
ك - ka : engkau
و -wa : dan
بـ - bi : dengan
الأخرة - akhiirat : akhirat
هم - hum : mereka
يوقنون - yuuqinuun : mereka senantiasa yakin --> KKS

Kesimpulannya bahwa pengetahuan mengenai KKS, KKL, dan rumus-rumusnya seperti YA ANITA, AA dan UI, akan sangat membantu kita dalam menterjemahkan dan memahami Al-Quran. Allahu a'lam.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...