Tuesday, December 17, 2013

BAB 5: UDARA DI SEKELILING KITA

Objektif Pembelajaran:
5.1  Memahami komponen dalam udara.
5.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida.
5.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi.
5.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran.
5.5 Menganalisa kesan pencemaran udara.
5.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih.

5.1  Memahami Komponen Dalam Udara
B2D6E1 - Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara
B3D9E1 - Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran
B3D9E2 - Memberi peratusan bagi nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera
B4D10E1 - Menentukan peratusan oksigen dalam udara
B4D10E2 - Membuktikan udara mengandungi wap air
B4D10E3 - Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk

5.2 Memahami Ciri-ciri Oksigen dan Karbon Dioksida
B4D11E1 - Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan ciri-cirinya melalui aktiviti
B4D11E2 - Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciri-cirinya melalui aktiviti

5.3 Memahami Bahawa Oksigen Diperlukan Untuk Respirasi
B5D5E1 - Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida, tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen
B5D5E2 - Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen

5.4 Memahami Bahawa Oksigen Diperlukan Untuk Pembakaran
B5D6E1 - Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen

5.5 Menganalisa Kesan Pencemaran Udara
B6D5E1* - Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai :
 • pencemaran udara
 • contoh bahan cemar udara dan sumber
 • kesan pencemaran udara
 • langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal
 • cara mengekalkan udara supaya bersih dan
 • mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih

5.6 Menyedari Kepentingan Untuk Mengekalkan Udara Yang Bersih
B6D5E1* - Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai :
 • pencemaran udara
 • contoh bahan cemar udara dan sumber
 • kesan pencemaran udara
 • langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal
 • cara mengekalkan udara supaya bersih dan
 • mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih

* Subtopik 5.5 & 5.6 mempunyai eviden yang sama.


Rujukan: HSP BPK 2011

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...