Tuesday, December 17, 2013

BAB 6: SUMBER TENAGA

Objektif Pembelajaran:
6.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga.
6.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui.
6.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga.


6.1 Memahami Pelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga
B2D7E1 - Menamakan jenis-jenis tenaga
B2D7E2 - Menyenaraikan sumber-sumber tenaga
B2D7E3 - Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga
B4D12E1 - Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti
B4D12E2 - Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti


6.2 Memahami Tenaga Boleh Diperbaharui dan Yang Tidak Boleh Diperbaharui
B3D10E1 - Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu
B3D10E2 - Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu
B6D6E1* - Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai :
  • mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga
  • cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap
  • kepentingan memulihara sumber tenaga
  • penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap

6.3 Menyedari Kepentingan Memulihara Sumber Tenaga
B6D6E1* - Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai :
  • kepentingan memulihara sumber tenaga
  • penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap

* Sambungan / sama seperti sebelumnya.

Rujukan: HSP BPK 2011

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...